0946743579

Tổ chức Tất niên 2019

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp cuối năm, đại gia đình NTB Pharma New lại quây quần bên nhau trong một bữa tiệc tất niên ấm cúng và thân mật. Vào dịp này tất cả các thành viên cùng ngồi lại tổng kết các mục tiêu hoạt động và xây dựng đã đạt được, đồng thời đánh dấu một năm hoạt động của một công ty.